HOME MAP BOARD E-MAIL
    HOME  >  제품소개  >  타공망
   P.E Mesh(알파망) / Miracle NET
   용접철망
   인테리어 철망
   메탈라스 (EX-metal)
   스크린 (Screen)
   타공망
      타공망의 모형도
      타공진행 방향
      여백에 관하여
      재고 및 상세도
      타공망의 제공방법
   메쉬철망
   콘베어망
   휀스
   철조망
 
 
 
   타공망 / 재고 및 상세도
 
 
재질 SS41(철) 재질 SUS304
판의두께 0.5t ~ 6t 판의두께 0.5t ~ 3t
공의크기 0.5ø, 0.6ø, 0.8ø, 1ø, 1.5ø ,2ø,
3ø, 4ø, 5ø, 8ø, 10ø, 크로바
공의크기 0.5ø, 0.6ø, 0.8ø, 1ø, 1.5ø, 2ø,
3ø, 4ø, 5ø, 8ø, 10ø
판의크기 3 x 6(914 x 1829)
4 x 8(1219 x 2438)
5 x 10(1524 x 3048)
판의크기 1 x 2(1000 x 2000)
4 x 8(1219 x 2438)
5 x 10(1524 x 3048)
* 다른 규격의 제품도 주문 생산합니다.
 
원모형
1ø~4ø 4.5ø~6ø 6ø~8ø 9ø~12ø
 
13ø~ 20ø 20ø~ 40ø 30ø~ 50ø  
사각모형    
3 ㅁ~12ㅁ 크로바    
장공모형      
1.5ø~      
* 상기 기본패턴의 사양을 클릭하시면 보다 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
 
 
 
 
 
           
 
           
 
상호 : 이화철망산업 / 사업자번호 : 123-16-09886 / 대표자 : 정찬식 / Tel : 031-479-3614,3624 / Fax : 031-479-2415
주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지 6동 130호 / H.P : 010-9012-3182 / E-mail : netpro3182@naver.com
Copyright @ 이화철망산업 All Rights Reserved.    [관리자]