HOME MAP BOARD E-MAIL
    HOME  >  제품소개  >  메쉬철망
   P.E Mesh(알파망) / Miracle NET
   용접철망
   인테리어 철망
   메탈라스 (EX-metal)
   스크린 (Screen)
   타공망
   메쉬철망
   콘베어망
   휀스
   철조망
 
 
 
   메쉬철망
 
용어정리
 
직조유형
     
   
MESH 규격
마주하는 종,횡선이 상하 1:1 수직으로 교차하여 정방형의 망목을 형성하는 대표적인 제작법
     
     
     
     
     
     
크림프망(crimp망)
공간 3MM 4MM 5MM 2부
(6.5MM)
7MM 2.5부(8MM) 3부(10MM) 4부
(13MM)
5부
(16.5MM)
6부
(20MM)
7부
(23MM)
8부
(26MM)
선경 0.5MM 0.5MM 0.6MM 0.7MM 0.9MM 0.9MM 1.2MM 1.4MM 1.8MM 1.8MM 2.0MM 2.0MM
0.9MM 1.0MM 1.2MM 1.4MM 1.6MM 2.0MM 2.0MM